Trường Việt Sinh – Vinh – Nghệ An

Diện tích
2900m2
Vị trí
Tp Vinh, Nghệ An
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
50 ngày