Thiết kế trường Mầm non Elife – Cơ sở Trần Bình

Diện tích
1032m2
Vị trí
Toà nhà The Garden Hill, Số 99 Trần Bình, Hà Nội
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
2018