Thiết kế nội thất văn phòng AS1 – VNCC

Diện tích
150m2
Vị trí
243 Đê La Thành, Hà Nội
Phạm vi công việc
Thiết kế & Thi công
Thời gian hoàn thành
2016