Thiết kế nội thất trường mầm non Lý Thái Tổ – Hà Nội

Diện tích
Vị trí
Hà Nội
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
2017