Thiết kế nội thất nhà hàng Cây Xoài – Hà Nội

Vị trí
118 Lê Duẩn, Hà Nội
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
2016