Thiết kế nội thất chung cư CT2 – Mỹ Đình

Vị trí
Chung cư CT2, Mỹ Đình, HN
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
2015