Thiết kế nội thất chung cư Cô Hằng

Vị trí
Hà Nội
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
2015