Thiết kế hội trường nhà trẻ Quang Trung – HN

Vị trí
Quang Trung, Hà Nội
Phạm vi công việc
Thiết kế & Thi công
Thời gian hoàn thành
2016