Thi công xây dựng nhà Chị Thoa – Quảng Ninh

Vị trí
Quảng Ninh
Phạm vi công việc
Thiết kế & Thi công
Thời gian hoàn thành
2015