Thi công hoàn thiện nội thất Nhà Anh Ái – Trung Yên

Diện tích
Vị trí
Trung Yên, HN
Phạm vi công việc
Thi công
Thời gian hoàn thành
2015