TRENTINO XF²™ BFL (2,5 MM)

Tấm trải sàn linoleum đồng nhất được thực hiện bởi một lớp duy nhất được nung trên nền đay. Đó là xếp hạng chống cháy Bfl linoleum 2,5mm không có chất chống cháy được bổ sung. Bfl bởi các thành phần tự nhiên, nó là lý tưởng cho các khu vực thoát hiểm. Nó được cung cấp theo yêu cầu với tất cả các màu cho Veneto, Style Emme, Style Elle, Etrusco và Trentino.