TRENTINO XF²™ (2,5 MM)

Một bộ sưu tập pha trộn giữa nét hiện đại và truyền thống, Trentino là một mẫu bán hướng tinh tế, được tạo nên từ 3 màu: một màu cẩm thạch chính, với hai tông màu tương phản, tạo chiều sâu cho thiết kế.