TLK006-CPL

 • Chất liệu:

  Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

 • Kích thước:

  Chiều dài: 450 mm

  Chiều rộng: 300 mm

  Chiều cao: 1800 mm

  • Chất liệu:

   Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

  • Kích thước:

   Chiều dài: 450 mm

   Chiều rộng: 300 mm

   Chiều cao: 1800 mm