Tessera Barcode

Mã vạch Tessera Barcode thách thức tính đồng nhất và độ cứng của gạch chồng vòng tuyến tính thấp thông thường và, với các dải màu tương phản tự tin ở các độ rộng khác nhau, mang lại một cái nhìn chiết trung và hoa lệ hơn, phù hợp với xu hướng cho các môi trường thương mại ngày nay.

Mã vạch được cung cấp với 18 màu, mỗi màu có 5 sắc thái tương phản và tông màu riêng biệt lấy từ bảng màu mới nhất của sợi nhuộm dung dịch, được lựa chọn và pha trộn cẩn thận để hài hòa với một loạt các phương án thiết kế nội thất.