Tessera Alignment

Các vòng lặp đa chiều cao mang đến cho các tấm thảm Tessera Alignment một chủ đề định hướng táo bạo, được làm nổi bật bằng cách giới thiệu các khối ngẫu nhiên giao nhau phong phú. Kết quả là tạo ra diện mạo rộng hiệu quả cao và một kiểu tuyến tính độc đáo.

Tessera Alignment cung cấp một bộ sưu tập đa dạng gồm 24 màu sắc khác nhau, từ màu trung tính đô thị đến màu xanh nước biển và màu xanh tươi mát.