Surestep Material

Chất liệu Surestep là sự kết hợp ngắn gọn của đá, kết cấu và cấu trúc khoáng chất, tạo thêm chiều sâu và sự tinh tế cho bộ sưu tập vinyl an toàn Step của chúng tôi.

4 mặt hàng có sẵn với giảm âm thanh tác động 17dB: 17122/17422/17482/17172.