Surestep Laguna

Sàn an toàn Surestep Laguna của chúng tôi kết hợp khả năng chống trượt chân trần và giày dép cho các khu vực có khả năng xảy ra cả hai và thường xuyên. Tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan cho cả hai thông số kỹ thuật, nó có thể bao gồm tất cả các khu vực chuyển tiếp, như phòng thay đồ và khu vực lưu thông.

Các hạt tinh tế, ẩn đất và chống trượt được tích hợp trong hình ảnh trực quan, mang đến một cái nhìn sạch sẽ và tươi mới.