Striato textura

Mang sàn nhà của bạn vào cuộc sống!
Với Marmoleum Striato Textura, chúng tôi thêm một kích thước mới cho sàn Marmoleum của chúng tôi bằng cách dập nổi nó với 2 kết cấu: Dòng chảy và Gỗ lũa. Dập nổi tấm vải sơn mang lại sự sống động cho sàn nhà; nó thay đổi theo mọi góc độ bạn nhìn vào nó.

Một ưu điểm thực tế của kết cấu là các khuyết điểm trên sàn do quá trình sử dụng và các hạt bụi bẩn bị che khuất khỏi mắt. Việc dập nổi cũng cải thiện khả năng chống trượt của sàn.