Striato Original

Trong Marmoleum Striato Original, bảng màu trung tính với tông màu ấm và màu xám từ nhạt đến đậm. Bảng màu trung tính này giúp sàn nhà trông tự nhiên, tự nhiên tuyệt vời và kết hợp với các lớp phủ sàn khác.

Mô hình tuyến tính tinh tế sẽ dễ dàng nhận màu sắc từ môi trường và kết hợp với các vật liệu khác.