Striato Colour

4 màu sáng trong Marmoleum Striato Color mang đến khả năng tạo ra các thiết kế sàn thẳng thắn cho các giải pháp đầy màu sắc, ví dụ như trong phân khúc giáo dục. Hình ảnh được thiết kế để hoạt động tốt với nhau, tạo ra sự kết hợp ấn tượng. Các thiết kế cũng có đặc tính che giấu bụi bẩn tuyệt vời.

4 vật phẩm khác trong dải Màu Striato có hình ảnh dựa trên các màu trung tính với màu sắc nổi bật. Lý tưởng để tạo ra các thiết kế nội thất tinh tế hơn hoặc kết hợp với các màu sắc nổi bật.