Sarlon Colour 19dB

Sarlon Color giới thiệu một loạt các thiết kế allover có kết cấu đồng nhất và đẹp mắt. Các thiết kế Uni và Stardust có lớp phủ màu. Điều này mang lại hiệu ứng màu sắc sâu đậm. Phạm vi phản ánh những phát triển mới nhất trong xu hướng màu sắc và dễ dàng kết hợp với hầu hết các thiết kế trong tổng phạm vi. Tuyên bố đầy màu sắc về sự tích cực là thiết kế Color Splash vui tươi. Thiết kế hữu cơ, táo bạo, đầy màu sắc này bao gồm 24 màu và có kích thước lặp lại là 600×200 cm!