Piano

Piano là từ tiếng Ý để chỉ nhẹ nhàng, đơn giản, mượt mà hoặc mềm mại. Trong thiết kế Piano Marmoleum của chúng tôi, một cảm giác sợi mềm tinh tế được kết hợp với nền trơn tạo ra một thiết kế bán trơn với các đặc tính che giấu bụi bẩn.

Sàn Piano của chúng tôi là sự thay thế hoàn hảo cho những ai yêu thích tính thẩm mỹ tối thiểu và đơn giản của dòng sản phẩm Walton của chúng tôi.

Piano Marmoleum thể hiện một thiết kế cảm giác sợi mềm tinh tế kết hợp với nền trơn, do đó tạo ra một hình ảnh bán đồng bằng với các đặc tính che giấu bụi bẩn.