Nuway Grid

Sàn lối vào Nuway Grid là một giải pháp thay thế hiện đại cho Nuway Tuftiguard và là một giải pháp lý tưởng trong các khu vực lối vào có lưu lượng truy cập rất đông đúc, nơi mà vấn đề thẩm mỹ là tối quan trọng. Lưới cũng dễ dàng định hình tại chỗ.

Nuway Grid thích hợp cho các lối vào có lưu lượng truy cập rất cao. Đối với các lối vào nơi dự kiến ​​có lưu lượng truy cập cao hoặc tải điểm cao, dải Tuftiguard hoặc Tuftiguard HD của chúng tôi có thể phù hợp hơn.

Nuway Grid là một tấm thảm một mặt và do đó không thể đảo ngược để cho phép sử dụng cả hai mặt, không giống như các dải Tuftiguard của chúng tôi.

    Thông số kỹ thuật