Marmoleum Ohmex

Marmoleum Ohmex là tấm trải sàn bằng linoleum đáp ứng các yêu cầu cao hơn về độ dẫn điện. Điện trở của nó được cải thiện đến <1-10 8 Ω (phù hợp với EN1081).

Điều này đảm bảo an toàn cá nhân và bảo vệ thiết bị nhạy cảm với tĩnh điện, như máy tính và các thiết bị điện tử khác.