Marmoleum 2.0

Marmoleum 2.0 mm là một giải pháp sàn hấp dẫn và bền. Bất cứ khi nào cần giảm mức sử dụng vật liệu hoặc sàn vải sơn có độ dày 2,0 mm là đủ, bộ sưu tập Marmoleum 2.0 của chúng tôi là giải pháp lát sàn hoàn hảo. Nó trình bày 32 màu từ các phạm vi Fresco, Real và Concrete và có các đặc tính bền và bền vững giống như các loại trải sàn linoleum khác của chúng tôi.