ETRUSCO XF² ™ BFL 2,5 MM

Tấm trải sàn linoleum đồng nhất được thực hiện bởi một lớp duy nhất được nung trên nền đay. Nó là 2,5mm linoleum Bfl đánh giá chống cháy không có chất chống cháy bổ sung.Bfl bởi các thành phần tự nhiên của nó (dầu lanh, gỗ và bột bần, nhựa tự nhiên, bột màu), nó là lý tưởng cho các khu vực thoát hiểm. Nó được cung cấp theo yêu cầu với tất cả các màu cho Veneto, Style Emme, Style Elle, Etrusco và Trentino.