Eternal Material

Bộ sưu tập sàn vinyl Eternal Material giới thiệu một loạt các kết cấu hiện đại dựa trên các vật liệu lát sàn phổ biến như đá, kim loại và đá cẩm thạch. Chúng tôi cung cấp một số cấu trúc cổ điển và giới thiệu các biến thể mới, như terrazzo và nhôm.

Các thiết kế Vật liệu vĩnh cửu có thể được kết hợp hoàn hảo với bộ sưu tập Eternal Colour và Eternal Wood của chúng tôi .