Decibel

Trong phạm vi sàn linoleum của chúng tôi, Marmoleum Decibel cung cấp mức giảm âm thanh tác động cao nhất là 18dB.

Sàn cách âm bền vững này bao gồm 2,5 mm Marmoleum được phủ lên một lớp bọt polyolefin 1 mm. Có sẵn 27 màu được lựa chọn từ bộ sưu tập Marmoleum Marbled and Solid .

Việc xây dựng Marmoleum Decibel cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu đối với các màu vải sơn khác.