Corkment

Lớp lót Corkment có thể được sử dụng kết hợp với Marmoleum thông thường để giảm âm thanh tác động xuống 14dB. Đầu tiên nên lắp đặt Corkment – với mặt đay hướng lên – ở các góc vuông với cùng hướng với hướng của tấm Marmoleum.

Chờ một ngày để keo đông kết. Sau đó, lắp Marmoleum lên đầu Corkment. Thực hiện theo các quy trình cài đặt tiêu chuẩn.