Cocoa

Sự đổi mới đến một cách tự nhiên .
Marmoleum Cocoa bao hàm đặc tính thiết kế bền vững. Việc bao gồm ca cao làm tăng thêm vẻ đa dạng phong phú, tươi mới, hiện đại và cũng cung cấp các đặc tính che giấu bụi bẩn.

Bằng cách thêm vỏ Ca cao vào các thành phần Marmoleum truyền thống, chúng tôi đã tạo ra một kết cấu bề mặt mới và thú vị, vừa trông tự nhiên vừa mang lại cảm giác hiện đại.