Bulletin Board

Vải sơn bảng ghim Forbo Bulletin Board là vật liệu lý tưởng cho bảng ghim, bảng thông báo và tất cả các bề mặt khác, nơi các ý tưởng và thông tin được trao đổi. Bảng tin được đổi mới của chúng tôi có:

• Đàn hồi và linh hoạt
• Vệ sinh và kìm khuẩn • Bền lâu, bền 

• Đa năng và nhiều màu sắc
• Thiết thực và dễ dàng
• Bền vững