Bàn T1

T1 DESK
T Series bao gồm các vật liệu thân thiện với môi trường, thiết kế đơn giản và nhiều kho lưu trữ khác nhau,
cho phép người dùng lập kế hoạch bố trí cho các loại công việc và công việc cụ thể và chuyên nghiệp của họ.

Sắp xếp công việc theo định hướng tập trung. Đây là không gian làm việc mà một người sẽ cần tập trung vào công việc trong khi xác định quy trình làm việc trong nhóm. Bằng cách sử dụng tủ quần áo dành cho một người cao dựa trên kiểu sắp xếp đối diện, nó ngăn cản sự chú ý từ bên ngoài và đảm bảo không gian làm việc cá nhân.

Công việc dựa trên lịch trình cá nhân sẽ có tính di động và tự do tham dự so với công việc dựa trên giải pháp nhóm. Bằng cách giảm lưu trữ cá nhân, nó tăng không gian lưu trữ chung và tổ chức không gian làm việc một cách ngắn gọn nhất.