Allura Puzzle

Allura Puzzle có hình dạng khối xếp hình độc đáo để có thể tạo ra các kết nối mạnh mẽ. Gạch Puzzle có thể được lắp đặt mà không cần chất kết dính, với ưu điểm là chúng cũng dễ dàng tháo gỡ, tái sử dụng và tái chế.

18 mẫu thiết kế bằng gỗ và bê tông tạo thành một bảng màu cân bằng phù hợp với nhiều ứng dụng. Lý tưởng cho việc lắp đặt rời rạc trong các khu vực như văn phòng, siêu thị hoặc các ứng dụng bán lẻ khác, nơi cần cài đặt nhanh chóng hoặc tạm thời.