Allura Flex Material

Bộ sưu tập Allura Flex Material cung cấp các kết cấu đá cẩm thạch, kim loại và xi măng thú vị cũng như bê tông và đá chắc chắn. Màu sắc tinh tế mang đến cho bạn cơ hội thiết kế cho mọi loại không gian. Các mẫu thiết kế có kích thước gạch 50x50cm và 100x100cm.

Chất lượng cao, ổn định về kích thước, không đồng nhất gạch vinyl xếp rời có thể được kết dính với chất kết dính, cung cấp câu trả lời cho các vấn đề chính như hạn chế thời gian ngừng hoạt động có giá trị, tái sử dụng sàn và giảm thiểu tác động đến môi trường.