Allura Dryback Strips

Để nâng cao hơn nữa thiết kế của gạch vinyl sang trọng Allura của chúng tôi, các dải tính năng có sẵn với 4 màu khác nhau. Dải Allura có thể được trộn và kết hợp với bất kỳ kết cấu Gỗ và Vật liệu Allura nào để tạo ra một thiết kế mà bạn lựa chọn.