Allura Dryback Material

Bộ sưu tập Allura Material LVT mới của chúng tôi được xây dựng từ đá cổ điển đến xi măng hiện đại và kết cấu đá mài sống động. Gạch được cung cấp với kích thước 50x50cm và 100x100cm, tùy thuộc vào thiết kế.

Mới trong bộ sưu tập là gạch CIRCLE: gạch có kích thước 50x50cm trong đó hình tròn Ø40cm đã được cắt ra. Các hình tròn rời kết hợp với các ô vuông được cắt ra có thể được sử dụng để trộn và kết hợp với các ô hình tròn khác trong bộ sưu tập.