Allura Click Pro

Ván và gạch Allura Click của chúng tôi cung cấp một giải pháp thiết kế có thể nhấp được, có thể được lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng mà không cần chất kết dính. Điều này làm cho nó có thể hạn chế thời gian chết có giá trị, để sử dụng lại sàn và do đó giảm thiểu tác động đến môi trường. Gạch và ván thậm chí có thể xử lý các sàn phụ không bằng phẳng và không bao giờ cần phải dán xuống.

51 kết cấu sàn gỗ và bê tông tự nhiên cho phép thiết kế sàn đẹp trong các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như cửa hàng, nhà hàng và văn phòng.