Allura all-in-one

51 thiết kế tuyệt đẹp trong dòng sản phẩm tất cả trong một Allura LVT có sẵn trên 3 hệ thống ứng dụng khác nhau: bìa khô bám dính hoàn toàn, xếp rời và nhấp nháy. Một số thiết kế cũng có sẵn trong Puzzle and Ease.