Acoustic

Sàn cách âm Marmoleum của chúng tôi giảm âm thanh tác động xuống 14 dB (ISO 717-2). Marmoleum Acoustic là lớp phủ sàn hai lớp với cấu tạo từ Marmoleum 2 mm và tấm nền Corkment 2 mm.

Sử dụng Marmoleum Acoustic giúp giảm chi phí lắp đặt vì nó có thể được lắp đặt một lần, tránh phải đặt Corkment trước rồi đến Marmoleum. Marmoleum Acoustic có 6 màu.