Acczent Excellence Genius 70

Genius rời dạng cuộn là sự lựa chọn thông minh và bền vững của sàn cho một tòa nhà mới, có thể thực hiện cải tạo hoặc lắp đặt và dễ dàng trên nhiều loại sàn phụ khác nhau. Phiên bản nhỏ gọn này lý tưởng phù hợp với nhu cầu lưu lượng giao thông rất cao. Genius là một giải pháp không cần keo, lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng tái chế (cả cắt bỏ sau khi lắp đặt và sau khi tiêu dùng). Nó có khả năng chống lưu lượng cao và tải trọng lăn, đồng thời cung cấp nhiều khả năng thiết kế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Loại sản phẩm: Tấm trải sàn poly (vinyl clorua) không đồng nhất (ISO 10582)
  • Phân loại thương mại: 34 Rất nặng
  • Phân loại công nghiệp: 43 Heavy
  • Nước sản xuất: Pháp
  • Xử lý bề mặt: Top Clean XP