TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN HỢP QUỐC HN (UNIS HN)

Địa chỉ
Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
Thiết kế kiến trúc
GSA Studio Co., Ltd./ BHA Studio
Diện tích
1564 m2 bao gồm:
– Sàn canteen 651m2: 167m2 Marmoleum Decibel 370835 fosil; 178m2 374135 yellow glow; 128m2 382335 nebula; 178m2 373835 orange glow.
– Sàn lớp học 913m2: 778m2 Mamoleum Decibel 305335 dove blue; 135m2 Marmoleum 3860 silver shadow.
Thi công: 2017 – 2018.