TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP CORCODIA

Địa chỉ
Sân Golf Vân Trì, Đông Anh Hà Nội
Thiết kế kiến trúc
Perkins Eastman
Diện tích
356m2 sàn canteen: 192m2 Marmoleum Decibel 270735 barley; 164m2 marmoleum Decibel 304835 graphite.
Thi công tháng 7/2016