Trường Đại học RMIT VIETNAM

Công trình
Cung cấp & thi công lắp đặt sàn vinyl.
Vị trí
Năm thi công