Trung Tâm Hoa Kỳ

Địa chỉ
170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Thiết kế kiến trúc
Inros Lackner Việt Nam
Diện tích
130m2 Striato 5226