Thư viện trẻ em (Nằm trong thư viện quốc gia)

Địa chỉ
31 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Thiết kế kiến trúc
Cultural Urban Regeneration Labo (Korea)
Diện tích
206m2 Marmleum: marmoleum 3860 silver shadow 80m2; 3884 Frost 11,5m2; 3881 green wellness 30,3m2; 3885 spring buds 19,5m2; 3846 natural corn 25,2m2; 3847 golden sufron 39,8m2
Thi công tháng 10/2017.